x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ESPFA8 Nyky- ja puhekieli 3 op

Osaamistavoitteet

Hallita espanjan nykykielen erityispiirteitä ja tunnistaa eri kielialueiden eroja.

Sisältö

Kurssilla perehdytään espanjan nykykielen rakenteeseen ja puhutun kielen ominaisuuksiin eri kielialueilla.

Vaadittavat opintosuoritukset

Luentokurssiin osallistuminen ja kertauskuulustelu. Kurssin voi korvata tenttimällä erikseen teoksen Vigara Tauste: Morfosintaxis del español coloquial.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Menestyminen kertauskuulustelussa tai kirjatentissä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lisäksi opettajan kokoamaa materiaalia alan kirjallisuudesta, lehdistä ja internetistä. Beinhauer, W., El español coloquial; Vigara Tauste, Morfosintaxis del español coloquial; C. E. Kany, Sintaxis hispanoamericana.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö