x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ESPFA6 Espanjan lähihistoria ja nyky-yhteiskunta 3 op

Osaamistavoitteet

Tutustua Espanjan kehitykseen ja laajentaa sanastoa.

Sisältö

Kurssilla perehdytään Espanjan historiaan ja yhteiskuntaan 1900-luvun alusta meidän päiviimme.

Vaadittavat opintosuoritukset

Luentokurssi, johon kuuluu esseen kirjoittaminen jostakin yhteiskunnallisesta tai historiallisesta aiheesta. Kurssin voi korvata tenttimällä erikseen teoksen G. Payne Stanley: La España Contemporánea tai Amando de Miguel: Cien años de urbanidad. Crítica de costumbres de la vida española.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Menestyminen esseessä tai kirjatentissä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Sanomalehtien artikkeleita ja audiovisuaalista materiaalia Amando de Miguel, Cien años de urbanidad. Crítica de costumbres de la vida española; J. E. Castelló, Espanja siglo XX, 1874-1978.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö