x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ESPFP5 Kielioppi I 4 op

Osaamistavoitteet

Morfologian ja tavallisten kielioppirakenteiden hallitseminen

Sisältö

Perehtyminen espanjan kielen normatiiviseen kielioppiin, erityisesti morfologiaan

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen kielioppiluentoihin ja niihin liittyviin rakenneharjoituksiin sekä kahteen kielioppitenttiin.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Menestyminen loppukuulustelussa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Fernández-Fente-Siles, Curso intensivo de español. Ejercicios prácticos. Niveles intermedio y superior; Taina Hämäläinen, Espanjan kielioppi; Sánchez-Martín-Matilla, Gramática práctica de español para extranjeros.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö