x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RANSSV9 Auktorisoitu kääntäminen ranska-suomi 5 op
Vastuutaho
Ranskan kieli
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla
  • Sivuaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Valmius havaita ja ratkaista yleisten asiakirjojen kääntämiseen liittyvät ongelmat, alan säädösten, ohjeiden ja hakuteosten tuntemus ja käyttötaito, taito laatia laillisesti päteviä käännöksiä, oikeudellisen vastuun tiedostaminen.

Sisältö

Tutustuminen asianomaiseen lakiin ja asetukseen sekä viranomaisohjeisiin, yleisten asiakirjojen kontrastiivinen tarkastelu ja systemin tulkinta, virallisen kääntämisen menetelmät, lähteiden käyttö, käännösten laatiminen case-harjoituksina ja käännösten käsittely seminaari-istunnoissa sekä mahdollisen korjatun version hyväksyttäminen.

Opetuskieli

ranska, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi perustuu harjoitustöihin.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
II. Valinnaiset opinnot (Ranskan kieli)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Vapaaehtoiset opinnot (Ranskan kieli)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö