x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RANSS1 Kielitiede 5 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuus koostuu teoreettisesta ja soveltavasta osiosta. Luennoilla perehdytään tärkeimpiin kielitieteellisiin suuntauksiin, teoreettiseen käsitteistöön sekä keskeisimpien ranskalaisten kielitieteilijöiden ajatteluun. Tavoitteena on kehittää opiskelijan kykyä analysoida kieltä monesta eri metodologisesta näkökulmasta ja soveltaa sen jälkeen oppimaansa konkreettisiin kielellisiin kysymyksiin.

Sisältö

Kurssilla pohditaan kielen ja kielitieteen luonnetta, tutustutaan kielioppiteorioihin, kielioppikategorioihin, kielenmuutoksen selittämiseen sekä keskitytään erityisesti kielen rakenteisiin, kielellisten ilmaisujen merkitykseen ja kieleen kontekstissa. Opintokokonaisuuden jälkimmäisessä osassa sovelletaan opittuja teoreettisia analyysimalleja konkreettisiin kielellisiin kysymyksiin, kuten syntaktiseen rakenteeseen, verbijärjestelmän peruskäsitteistöön, kielelliseen variaatioon, jne.

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Kielitieteellisten artikkeleiden lukeminen ja niihin pohjautuvien tehtävien tekeminen. Kurssin loppuvaiheessa opiskelijat pitävät näytetunteja kieliopillisista kysymyksistä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Loppukoe ja kirjallisia töitä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

F. de Saussure : Cours de linguistique générale, N. Delbecque : Linguistique cognitive, Ch. Baylon & P. Fabre: Initiation à la linguistique, M. Riegel & J.-Chr. Pellat & R. Rioul: Grammaire méthodique du français ja P. Monneret et R.Rioul : Questions de syntaxe française

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
I. Pakolliset opinnot (Ranskan kieli)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö