x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RANSAV3 Kääntäminen ranska-suomi I 5 op
Vastuutaho
Ranskan kieli
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla
  • Sivuaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Kurssilla opitaan työstämään käännöstekstejä tilauksesta valmiiksi tuotteeksi.

Sisältö

Kotiharjoituksia ja niiden käsittelemistä tunnilla.

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Tuntityöskentely ja tehtävien arviointi.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan laatima materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
II. Valinnaiset kurssit (Ranskan kieli)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Pakolliset opinnot (Ranskan kieli)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö