x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RANSA4 Ranskan syntaksi 5 op
Vastuutaho
Ranskan kieli
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa analysoida ranskalaista lauserakennetta ja käyttää kieliopillista termistöä lauseanalyysissa.

Sisältö

Kurssilla perehdytään ranskan lauseoppiin teoreettisemmasta näkökulmasta kuin perusopintovaiheessa.

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kirjallinen kuulustelu.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

D. Maingueneau, Syntaxe du français.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
I. Pakolliset kurssit (Ranskan kieli)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö