x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RANSP1 Kielioppi 5 op

Osaamistavoitteet

Tutustua kielioppikategorioihin, lausetyyppeihin ja lauseenjäsennykseen, perehtyä normatiivisesta näkökulmasta substantiivin, adjektiivin ja pronominikategorian käyttöön sekä verbien osalta pääluokkaan, aikamuotoihin, tapaluokkaan.

Sisältö

Muoto-oppi ja syntaksi: nominit, pronominit, verbit.

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kokeen perusteella.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan laatima materiaali ja Y. Delatour et al.: Grammaire du Français. Cours de Civilisation française de la Sorbonne. Harjoituskirja: L. Hakulinen & E. Havu: Les ferai-je ? Exercices de grammaire.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
I. Kielitaito (Ranskan kieli)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Pakolliset opinnot (Ranskan kieli)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö