x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RANST3 Suullinen esitys 3 op

Osaamistavoitteet

Parantaa puhe- ja viestintävalmiuksia.

Sisältö

Käytännön kielitaidon kurssi. Puheen ja kirjoitetun tekstin ymmärtämistä sekä suullista ilmaisua ja vuorovaikutusta. Kurssiin osallistuvat pitävät esitelmiä tunneilla käsiteltävistä aiheista. Kontaktiopetusta, ryhmätöitä.

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Menestyminen harjoituksissa, jatkuva arviointi.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaalina käytetään aitoja tekstejä (lehdet, televisio, internet jne.), jotka antavat opiskelijalle perustietoja Ranskan ja ranskankielisten maiden nykyoloista.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Täydennysopinnot (Ranskan kieli)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö