x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RANST2 Ääntäminen ja intonaatio 2 op

Osaamistavoitteet

Saavuttaa hyväksyttävä taito ranskan kielen ääntämisessä.

Sisältö

Käytännön kielitaidon kurssi. Ranskan ääntämisen ja intonaation perusperiaatteet.

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Ääntämisharjoituksia kielistudiossa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Jatkuva arviointi.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan laatima materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Täydennysopinnot (Ranskan kieli)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö