x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RANST1 Ranskan kielen aktivointikurssi 1 op

Yleiskuvaus

Täydentävät opinnot. Pakollinen kaikille opintojaan aloittaville.

Osaamistavoitteet

Kurssilla opiskelija parantaa valmiuksiaan ilmaista itseään suullisesti ja kirjallisesti ranskan kielellä.

Sisältö

Tekstien lukemista, keskustelu- ja kirjoitusharjoituksia, ranskan perussanaston ja -rakenteiden kertaamista.

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Jatkuva arviointi.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan laatima materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Täydennysopinnot (Ranskan kieli)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö