x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHKS4C Kielellinen vaikutus 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaiset kielet

Osaamistavoitteet

Opiskelija omaksuu tietoa eri retoristen keinojen käytöstä viestinnässä.

Sisältö

Kurssi antaa tietoa kielestä vaikutusvälineenä sekä niistä keinoista, joita on käytettävissä kun halutaan vakuuttaa tai paljastaa näennäinen objektivisuus ja ylipuhumiskeinot.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely

Luento- tai lukukurssi.

Opetuskieli

ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi perustuu kirjalliseen tenttiin/esseeseen.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Andersson, J. & Furberg, M., 1991: Språk och påverkan. Om argumentationens semantik. Tades; Björnsson, G., 1994: Argumentationsanalys. Natur och Kultur.; Hellspong, L., 1992: Konsten att tala. Studentlitteratur. S. 161–225.; Ledin, P., 1994: Vem kan man lita på? Språk och makt i EU-debatten. Språk och stil 4. S. 19–63.; Melin, L., 2003: Manipulera med språket. Norstedts Ordbok.; Rydstedt, R., 1993: Retorik. Lund: Studentlitteratur. S. 212–236.; Sigrell, A., 2001: Att övertyga mellan raderna. Universitetet i Umeå.; Fredriksson, G., 1992: Det politiska språket. Tiden. Lisäksi valikoima analysoitavia tekstejä.

Lisätietoja

Opintojakson lukukurssina suorittavien opiskelijoiden on sovittava tenttikirjallisuudesta tentaattorin kanssa ennen tentiin ilmoittautumista.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Valinnaiskurssit II-VI (Pohjoismaiset kielet)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö