x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHKS1B Murteiden ja nimistöntutkimus 2 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija omaksuu tietoa ruotsin kielen murteista ja pohjoismaisesta paikan- ja henkilönnimitutkimuksesta.

Sisältö

Perehdytään ruotsin murteisiin ja niiden kielihistorialliseen kehitykseen sekä käsitellään paikan- ja henkilönnimien roolia ruotsin kielihistoriassa analysoiden ja luokitellen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely

Luento- tai lukukurssi.

Opetuskieli

ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi perustuu kirjalliseen tenttiin.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Modéer, Ivar, 1989: Svenska personnamn. Handbok för universitetsbruk och självstudier. Lund. (Anthroponymica Suecana 5.); Pamp, B., 1978: Svenska dialekter. Natur och Kultur.; Pamp, B., 1988: Ortnamnen i Sverige. Lund: Studentlitteratur.; Pettersson, G., 1996: Svenska språket under sjuhundra år. Lund: Studentlitteratur. S. 178-202.; Svahn, M., 2003: Dialektbegreppet - ett diskussionsinlägg. Teoksessa: Nordisk dialektologi. Novus. S. 503-513.; Thelander, M., 1998: Från dialekt till sociolekt. Teoksessa: Svenskan i tusen år. Norstedts Akademiska Förlag. S. 163-181.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö