x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHKS1A Kielihistoria 3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija omaksuu ruotsin kielen kehityksen päälinjat muinaisruotsista nykyruotsiin.

Sisältö

Kurssilla tai itse opiskellen opiskelija perehtyy ruotsin kielen fonologian, morfologian, syntaksin ja sanaston diakroniseen kehittymiseen sekä eri aikakausien kulttuurihistorialliseen taustaan kirjallisten lähteiden valossa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely

Luento- tai lukukurssi.

Opetuskieli

ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi perustuu kirjalliseen tenttiin.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Pettersson, G., 1996: Svenska språket under sjuhundra år. S. 1-177. Lund: Studentlitteratur. Osion lukukurssina suorittavat tenttivät lisäksi teoksen Westman, M. & Moberg, L. (red.), 2001: Svenskan i tusen år - glimtar ur svenska språkets utveckling. Norstedts Akademiska Förlag.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö