x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHKA6 Kieliharjoittelu 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaiset kielet

Yleiskuvaus

Kaikille pakollisen kieliharjoittelun kesto on vähintään kaksi (2) kuukautta ja se suoritetaan etupäässä Ruotsissa. Erillisestä sopimuksesta harjoittelun voi suorittaa myös Norjassa, Tanskassa tai Ahvenanmaalla. Kieliharjoittelua ei voi suorittaa Manner-Suomessa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija parantaa suullista kielitaitoaan ja tutustuu kohdemaan kulttuuriin ja yhteiskuntaan.

Sisältö

Itsenäisesti suoritettu kieliharjoittelujakso kohdemaassa työskennellen/oleskellen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Opiskelija päättää itse kieliharjoittelun suorittamistavasta sekä huolehtii itse kaikista harjoitteluun liittyvistä järjestelyistä. Vaihtoehtoisesti harjoittelun voi suorittaa lähtemällä opiskelijavaihtoon (Nordliks) tai osallistumalla Pohjoismaiselle kieli- ja kirjallisuuskurssille (Nordkurs).

Vaadittavat opintosuoritukset

Opiskelija laatii harjoittelusta noin 10 sivun mittaisen, matkapäiväkirjaa muistuttavan raportin. Tehtävä esitetään ohjaajalle vierailun jälkeen yhdessä työ- tms. todistuksen kanssa. Nordkursille tai Nordliks-vaihtoon osallistujien ei tarvitse laatia raporttia.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Arviointi perustuu todistettavasti suoritettuun harjoitteluun sekä kieliharjoitteluraporttiin.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kaikille yhteiset opinnot (Pohjoismaiset kielet)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö