x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRMUP1 Johdatus kääntäjän ammattiin ja käännösprosessiin/luennot 2 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii näkemään kääntämisen ammatillisena toimintana ja hahmottamaan käännösviestinnän perusteet ja käännöksen syntyprosessin.

Sisältö

Käännösprosessin eri vaiheet, toimijat ja roolit (esim. kääntäjä ja toimeksiantaja). Kääntäjän ammatin kehitys ja nykytodellisuus sekä ammatin eettiset perusteet.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Arviointi perustuu luentokuulusteluun, oppimispäiväkirjaan tai kirjatenttiin.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Artikkeleita sopimuksen mukaan

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö