x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHKP7 Ruotsalainen kulttuuri 4 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii tarkastelemaan kriittisesti kulttuurin käsitettä ja omaksuu ruotsalaisen kulttuurin erityispiirteet.

Sisältö

Kurssilla käsitellään ruotsalaista kulttuuria sekä tarkastellaan keskeisiä kulttuurin osa-alueita, jotka ovat luoneet pohjan ruotsalaiselle kulttuuri-identiteetille.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Opetuskieli

ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi perustuu projektityön sisältöön ja sen esittelyyn.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Weibull, J., 1997: Sveriges historia. Wiken.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö