x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHKP5 Suomenruotsi 3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii tuntemaan suomenruotsin erityispiirteitä sekä suomenruotsalaista kulttuuria. Opiskelija omaksuu suomenruotsin ja Ruotsissa puhutun ruotsin eroja.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan suomenruotsiin ja sen kehitykseen ruotsin kielen varieteettina sekä pohditaan syitä siihen, miksi kielet eroavat toisistaan. Kurssi sisältää myös katsauksia suomenruotsalaiseen kulttuuriin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely

Luento- tai lukukurssi. Kurssin lukukurssina suorittavat tenttivät ohessa mainitut teokset.

Opetuskieli

ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi perustuu kirjalliseen tenttiin.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Laurén, Ch., 1985: Normer för finlandssvenskan från Freudenthal till 1970-tal. Helsingfors: Schildts.; Wide, C. & Lyngfeldt, B. (red.) 2009: Konstruktioner i finlandssvensk syntax. Skriftspråk, samtal och dialekter. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet. Soveltuvin osin.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kaikille yhteiset opinnot (Pohjoismaiset kielet)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Pakolliset opinnot (Käännöstiede (ruotsi))
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö