x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHKP4 Ruotsalainen nykykirjallisuus 3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija omaksuu perustiedot ruotsalaisesta kirjallisuudesta 1950-luvulta tähän päivään. Kurssi pyrkii luomaan käsitystä siitä, miten yhä monipuolisempi tekstimaailma toimii vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

Sisältö

Kurssi sisältää katsauksia ruotsalaiseen yhteiskuntakehitykseen ja kulttuuriin yleensä sekä kirjallisen julkisuuden muutoksiin 1950-luvulta tähän päivään. Kurssilla luetaan ja analysoidaan keskustellen erilaisia kaunokirjallisia proosatekstejä ja muita kirjallisuuden tekstilajeja.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Seminaari

Opetuskieli

ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi perustuu opiskelijan kurssilla osoittamaan aktiivisuuteen ja kirjalliseen tenttiin.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lönnroth, Lars, 1999: Den svenska litteraturen III. Albert Bonniers Förlag. Soveltuvin osin.; Viisi ajankohtaista kaunokirjallista teosta.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kaikille yhteiset opinnot (Pohjoismaiset kielet)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Pakolliset opinnot (Käännöstiede (ruotsi))
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö