x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHKP2 Kirjallinen viestintä I 3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija kehittää kykyään kirjoittaa ruotsinkielisiä tekstejä mahdollisimman virheettömästi sekä omaksuu genreen ja retoriikkaan liittyviä käsitteitä ja perusmerkityksiä.

Sisältö

Kurssilla keskitytään käytännön kirjoitusharjoituksiin ja omien tekstien analysointiin. Lisäksi tarkastellaan eri tekstilajeihin kuuluvia ruotsalaisia tekstejä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Harjoitukset

Opetuskieli

ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi perustuu opiskelijoiden tuottamiin harjoitustöihin.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Strömquist, Siv, 2005: Skrivboken. Malmö: Gleerups. Hellspong, Lennart, 2004: Konsten att tala: handbok i praktisk retorik. Lund: Studentlitteratur. Oppituntien yhteydessä jaettavat tekstit.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kaikille yhteiset opinnot (Pohjoismaiset kielet)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Pakolliset opinnot (Käännöstiede (ruotsi))
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö