x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGFS5A Seminaari 5 op
Vastuutaho
Englantilainen filologia
Edeltävät opinnot
Edellytyksenä seminaariin osallistumiselle on, että opiskelija on suorittanut oman tutkimusalansa metodikurssin (katso ENGFS4).
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla
  • Sivuaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Opiskelijan pro gradu -työn edistymisen tehostaminen.

Sisältö

Pro gradu -työn suunnitteleminen, tutkimuskysymysten muodostaminen, kirjallisten lähteiden käyttö ja etsintä, sekä seminaariesitelmän kirjoittaminen tieteellisen kirjoittamisen normeja noudattaen. Seminaari tarjoaa sekä tilaisuuden harjoittaa akateemista dialogia että puhua ja kirjoittaa tutkimuksesta rakentavasti, kriittisesti, asiantuntevasti ja stimuloivasti.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Seminaariesitelmä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Esitelmä ja aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Tutkielmaopinnot pääaineopiskelijoille (Englantilainen filologia)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Tutkielmaopinnot sivuaineopiskelijoille (Englantilainen filologia)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
ENGFS5A Seminar
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö