x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGFS3 Englannin kielen historia 6 op

Osaamistavoitteet

Syventävä perehtyminen englannin kielen historiaan.

Sisältö

Yleiskatsaus englannin kielen historiaan alkaen indoeurooppalaisista juurista ja edeten maailmankieleksi kehittymiseen.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallinen tentti. Vaihtoehtoisesti kirjatentti kirjoista, jotka luetellaan oppimateriaaleissa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Tentti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Teokset kirjatenttiin: Fennell, Barbara. 2001. A History of English; Gelderen, van, Elly. 2006. A History of the English Language.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö