x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGFA2D Uusia englanninkielisiä kirjallisuuksia 3 op

Osaamistavoitteet

Tutustuminen uusiin englanninkielisiin kirjallisuuksiin sekä kulttuurien kohtaamisen ja monikulttuurisuuden erityiskysymyksiin. Kirjallisuuden teoreettisten lukemistapojen syventäminen.

Sisältö

Afrikan, Australian, Intian, Kanadan ja Karibian englanninkielisten kirjallisuuksien esittely niiden historiallisissa, kulttuurisissa ja sosiaalisissa konteksteissa painottaen käsitteitä koloniaalinen ja jälkikoloniaalinen. Luennot ja tutoriaalit oppimateriaalien pohjalta.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Essee/tentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Essee/tentti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tekstivalikoima ja yksi romaani tai näytelmä.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Aineopinnot (Englantilainen filologia)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Aineopinnot (sivuaineopiskelijoille) (Englantilainen filologia)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö