x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGFP2B Britannian kirjallisuus I: 1550-1780 4 op

Osaamistavoitteet

Tutustuminen aikakauden kirjallisuuteen, kirjallisuudenlajeihin sekä kirjallisuuden teoreettisiin lukemistapoihin.

Sisältö

Katsaus brittiläisen kirjallisuuden kehitykseen sen historiallisissa, kulttuurisissa ja sosiaalisissa konteksteissa edustavan tekstivalikoiman avulla. Luennot ja tutoriaalit oppimateriaalien pohjalta.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Essee/tentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Essee/tentti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Greenblatt, S. (ed.). 2006. The Norton Anthology of English Literature. 8th edition.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Perusopinnot (Englantilainen filologia)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö