x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LTLY04 Johdatus kirjallisuudentutkimukseen 2 op

Osaamistavoitteet

Opiskelijan tutustuttaminen kirjallisuuteen akateemisen tutkimuksen kohteena.

Sisältö

Luodaan yleiskatsaus kirjallisuuteen, sen tutkimiseen ja muuttuviin kasvoihin filologiselta kannalta. Tarkastellaan kirjallisuuden asemaa, merkitystä ja historiaa. Johdatetaan tutkimuksen käsitteistöön, suuntauksiin ja nykypäivään.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Kurssi on pakollinen englantilaisen filologian sekä venäjän kielen ja kulttuurin opiskelijoille, mutta sitä suositellaan myös muille.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Loppukokeen perusteella.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Suositellaan luettavaksi. Alanko, O. & Käkelä-Puumala, T. (toim.), Kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteitä. 2001; Rimmon-Kenan, Kertomuksen poetiikka. 1991. tai v. 1983; Koskela, L. & Rojola, L. (toim.), Lukija ABC-kirja. 1997.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Tieteenalojen peruskurssit (Yksikön yhteiset opinnot/LTL)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö