x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VARHH3 Varhaiskasvatuksen kehittyvä asiantuntijuus 6 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, varhaiskasvatus
Vastuuhenkilö
Varhaiskasvatuksen lehtori
Edeltävät opinnot
Suoritettu hyväksyttävästi työssäoppiminen I ja työssäoppiminen II ja lisäksi suoritettu ammatillisia valmiuksia antavat perusopinnot sekä riittävästi ammatillisia valmiuksia antavia aineopintoja. Ammatillisen kasvun ja asiantuntijuuden kehittymisen tuutori arvioi edeltävien opintojen riittävyyden.

Osaamistavoitteet

Jakson tavoitteena on, että opiskelijat
- kehittävät taitoaan suunnitella, toteuttaa ja arvioida kasvatustoimintaa pitkällä aikavälillä sekä lasten että perheiden tarpeet tiedostaen
- jäsentävät omaa kasvatusajatteluaan ja syventävät oman toiminnan, toiminnan perusteiden ja toimintaympäristön reflektointia.

Sisältö

Opiskelijat työskentelevät lastentarhanopettajan työtehtävissä kokonaisvaltaisesti ja kokonaisvastuullisesti. Opiskelijat toteuttavat jatkuvuutta edistävää pedagogiikkaa ja tekevät yhteistyötä moniammatillisessa työyhteisössä ja vanhempien kanssa. Opiskelijat ohjaavat sekä yksilöitä että lapsiryhmiä ja ymmärtävät toiminnassaan lastentarhanopettajan työn eettisen vastuun.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus 9 t 0 t
Yksilöopetus 3 t 0 t
Itsenäinen työskentely 21 t 0 t

Työssäoppimisen työpajat 9 t, työssäoppiminen 132 t, tuutorin yksilöllistä ohjausta 3 t, itsenäinen työskentely 21 t. Työssäoppiminen tapahtuu pääsääntöisesti päiväkotien 3-5 vuotiaiden ryhmissä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen työpajatyöskentelyyn sekä aktiivinen työssäoppimisen ja siihen liittyvien oppimistehtävien suorittaminen. Läsnäolo 100 % työssäoppimisessa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Opiskelijan työskentelyn työssä oppimisessa on vastattava vähintään hyviä tietoja (mentori ja tuutori arvioivat). Aktiivinen osallistuminen työssäoppimiseen ja työpajoihin. Työssäoppimisen arviointi sanallisesti ja kirjallisesti (opiskelija, mentori, tutor). Pedagogisen päiväkirjan arviointi: hyväksytty/hylätty (tuutori arvioi).

Suositellut suoritusajankohdat

3. opintovuosi

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Harjoittelu/ Työssäoppiminen (Kasvatustiede, varhaiskasvatus)
Kasvatustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kasvatustieteiden yksikkö