x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VARHH2A Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogiikka 5 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, varhaiskasvatus
Vastuuhenkilö
Ritva Heinonen
Edeltävät opinnot
Suoritettu hyväksyttävästi Harjoittelu I. Suoritettu riittävä määrä ammatillisia valmiuksia antavia opintoja. Ammatillisen kasvun ja asiantuntijuuden kehittymisen tutor arvioi edeltävien opintojen riittävyyden. Suoritettu kokonaan opintojaksot VARHAP4 Leikki kulttuurisena, kehityksellisenä ja pedagogisena ilmiönä, VARHAA1 Opetussuunnitelmatyö varhaiskasvatuksessa.

Osaamistavoitteet

Jakson tavoitteena on, että opiskelijat
- perehtyvät lasten oppimisympäristöihin ja oppimisen ohjaamiseen
- oppivat havainnoinnin pohjalta suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan pedagogista toimintaa.

Sisältö

Opintojaksolla muodostetaan kokonaiskuvaa varhaiskasvatuksen pedagogiikasta ja esiopetuksesta. Kehitetään taitoja tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista ohjaamalla sekä yksilöitä että lapsiryhmiä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus 9 t 0 t
Itsenäinen työskentely 6 t 0 t

Työssäoppimisen työpajat 9 t, työssäoppiminen 120 t, 3 t tuutorin yksilöllistä ohjausta, itsenäistä työskentelyä 6 t. Työssäoppiminen tapahtuu pääsääntöisesti päiväkotien esiopetusryhmissä.

Opetuskieli

suomi

ulkomaisilla opiskelijoilla mahdollisuus harjoitella englannin kielellä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen työpajatyöskentelyyn sekä aktiivinen työssäoppimisen ja siihen liittyvien oppimistehtävien suorittaminen. Läsnäolo 100 % työssäoppimisessa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Opiskelijan työskentelyn työssä oppimisessa on vastattava vähintään hyviä tietoja (mentori ja tutor arvioivat). Aktiivinen osallistuminen työssäoppimiseen ja työpajoihin. Työssäoppimisen arviointi sanallisesti ja kirjallisesti (opiskelija, mentori, tutor). Pedagogisen päiväkirjan arviointi: hyväksytty/hylätty (tutor arvioi).

Suositellut suoritusajankohdat

2. opintovuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Harjoittelu/ Työssäoppiminen (Kasvatustiede, varhaiskasvatus)
Kasvatustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kasvatustieteiden yksikkö