x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VARHH1 Lapsuuden ja varhaiskasvatuksen toimintaympäristöt 4 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, varhaiskasvatus
Vastuuhenkilö
Kaisu Viittala

Osaamistavoitteet

Jakson tavoitteena on, että opiskelijat
- tutustuvat eri ikäisiin lapsiin ja lapsiryhmiin
- hahmottavat kokonaiskuvaa julkisten varhaiskasvatusinstituutioiden perustehtävistä
- tutustuvat lastentarhanopettajan työhön erilaisissa toimintaympäristöissä.

Sisältö

Varhaiskasvatuksen ja lastentarhanopettajan työn toteuttamistavat eri ikäisillä lapsilla ja erilaisissa toimintaympäristössä.
Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen havainnointi ja ohjaus. Lasten toiminnan havainnoiminen osallistuvalla havainnointimenetelmällä.
Reflektion käyttäminen havaintojen tukena.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t
Pienryhmäopetus 8 t 0 t
Itsenäinen työskentely 12 t 0 t

Teoreettiset katsaukset 8t, työssä oppimisen työpajat 8 t, työssäoppiminen 80 t, itsenäistä työskentelyä 12 t.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen teoreettisiin katsauksiin ja työpajatyöskentelyyn. Hyväksyttävä suoritus varhaiskasvatuksen toimintaympäristöihin tutustumisesta. Oppimispäiväkirjan hyväksytty laatiminen. Läsnäolo 100 % työssäoppimisessa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Työssäoppimisen arviointi sanallisesti ja kirjallisesti (opiskelija, mentori). Oppimispäiväkirjan hyväksytty laatiminen (tuutori arvioi).

Suositellut suoritusajankohdat

1. opintovuosi

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Harjoittelu/ Työssäoppiminen (Kasvatustiede, varhaiskasvatus)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kasvatustieteiden yksikkö