x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
AIKAA9 Kasvatushistoria 4 op

Yleiskuvaus

Pää- ja sivuaineopiskelijoille valinnainen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on tukea kasvatuksen ja koulutuksen ilmiöiden ja tulkintojen historiallistamista ja siihen perustuen niiden itsestäänselvyyksien kyseenalaistamista.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään lähinnä suomalaisen ja eurooppalaisen oppimisen ja kasvatuksen instituutio-, sosiaali- ja aatehistoriaan ja kasvatushistoriallisen tutkimuksen tilaan.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 21 t 0 t

Vaihtoehtoinen suoritusmuoto: kirjallisuuden tenttiminen.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Vaihtoehtoinen suoritusmuoto: kirjallisuuden tenttiminen. Kirjallisuus suoritetaan kokonaisuutena. Katso kuulusteluajankohdat vastuuopettajalistasta laitoksen kotisivuilta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

McCulloch, G., Historical research in educational settings. 2000. (valikoiden)

ja yksi seuraavista:

Bowen, J., A History of Western Education, osa III. St. Martins Press. 1981.
Hyvärinen, M. ym
. (toim.), Käsitteet liikkeessä. Vastapaino. 2003. (sivut 167-212, 257-308, 309-362, 363-412 ja 519-568)
Tähtinen, J. & Skinnari, S.
(toim.), Kasvatus- ja koulutuskysymys Suomessa vuosisatojen saatossa. Suomen Kasvatustieteellinen Seura. 2007. (luvut 2, 5, 7, 10, 13, 19, 21 ja 23)
Väyrynen, K.,
Der Prozess der Bildung und Erziehung in finnischen Hegelianismus. Suomen Historiallinen Seura. 1992.

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö