x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YPATS5 Pro gradu -tutkielma 40 op
Vastuutaho
Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen koulutusohjelma

Osaamistavoitteet

Itsenäisen tieteellisen työskentelyn hallinta.

Sisältö

Pro gradu -tutkielman laadinta sekä kirjallinen kypsyysnäyte. Kypsyysnäyte tarkastetaan vain sisällön osalta, mikäli opiskelija on suorittanut kypsyysnäytteen myös kandidaatintutkielmaan liittyen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Approbatur-laudatur.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Syventävä opinnot (Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen koulutusohjelma)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu