x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YPATH1 Harjoittelu 8 op
Vastuutaho
Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen koulutusohjelma
Vastuuhenkilö
Ympäristöpolitiikan yliopisto-opettaja
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Työharjoittelu on pakollinen osa opintoja. Harjoittelun tavoitteena on tutustuttaa opiskelija käytännön työelämään sekä lisätä opiskelijan työelämäyhteyksiä. Työharjoittelussa opiskelija perehtyy opintoja tukeviin ja opintoihin liittyviin työtehtäviin. Mikäli opiskelijalla on aiempaa työkokemusta opintoihin liittyvistä työtehtävistä, voidaan tämä harkinnan mukaan hyväksyä harjoitteluksi. Harjoittelun pitää kestää vähintään 3 kk.

Sisältö

Työharjoittelu soveltuvassa organisaatiossa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Harjoittelu ja tämän jälkeen kirjoitettava harjoitteluraportti.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Harjoittelua suositellaan suoritettavaksi 3. vuoden keväällä esim. periodissa IV tai sen jälkeen.

Lisätietoja

Harjoittelun yleisohjeet on kuvattu tarkasti moodle-sivustolla: https://learning.uta.fi/course/view.php?id=4931 Kirjaudu moodle-sivulle ensin peruspalvelutunnuksella ja omalla salasanalla. Sen jälkeen kysytään kirjautumisavainta, joka on harjoittelu. Harjoittelun sopiva ajankohta on aina opiskelijan itsensä päätettävissä. Opiskelijalla pitää kuitenkin olla sekä tiedolliset että taidolliset valmiudet annettujen työtehtävien suorittamiseksi työyhteisössään. Erityisistä syistä pakollinen harjoittelu voidaan siirtää suoritettavaksi maisterin tutkintoon. Siirrosta on neuvoteltava oppiaineen professorin kanssa ja siitä päätetään tapauskohtaisesti. Mikäli harjoittelu siirretään maisterintutkintoon, se korvataan kandidaatin tutkinnossa erikoiskursseilla tai sivuaineopinnoilla.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu