x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YPATA11 Valinnaiset opinnot 7 op
Vastuutaho
Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen koulutusohjelma
Vastuuhenkilö
Yliassistentit, professorit

Yleiskuvaus

Valinnaisiin opintoihin on mahdollista sisällyttää opiskelijan erikoistumista tukevia opintojaksoja.

Osaamistavoitteet

Syventää ympäristöpolitiikan ja aluetieteen osaamista joillakin alaan kuuluvilla valinnaisilla opintosuorituksilla.

Sisältö

Asiantuntijuuden laajentamista tai syventämistä tukevat opinnot muissa oppiaineissa tai esimerkiksi säännönmukaisen yliopisto-opetuksen ulkopuolisilla luentosarjoilla.

Vaadittavat opintosuoritukset

Opintojakso suoritetaan valitun kurssin vastuuopettajan määrittämällä tavalla. Muiden kuin erikoiskurssina toteutettavien opintojen suoritusmuodosta sovitaan erikseen.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Lisätietoja

Valinnaisiin opintoihin kirjattavan opintojakson soveltuvuudesta on suositeltavaa neuvotella kurssin vastuuopettajan kanssa ennen jakson suorittamista.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Aineopinnot (Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen koulutusohjelma)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu