x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YPATP3B Ympäristön politisoituminen, kirjatentti 5 op
Vastuutaho
Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen koulutusohjelma
Vastuuhenkilö
Ympäristöpolitiikan yliopisto-opettaja

Yleiskuvaus

Luentokurssin sisältöä tukeva kirjallisuuskuulustelu.

Osaamistavoitteet

Kirjallisuuskuulustelu perehdyttää ympäristöpolitiikan keskeisiä vaikutuskeinoja esittelevään kirjallisuuteen. Kirjallisuus tarjoaa myös käsitteellisiä välineitä inhimillisen yhteiskunnan ja muun luonnon keskinäissuhteen analysoimiseksi ja arvioimiseksi.

Sisältö

Kuulustelun suoritettuaan opiskelija osaa arvioida ja jäsentää ympäristön politisoitumiseen johtaneita tekijöitä sekä hallitsee yhteiskunnallisen ympäristötutkimuksen peruskäsitteet ja keskeiset näkökulmat.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Haila -- Jokinen (toim.): Ympäristöpolitiikka. Mikä ympäristö, kenen politiikka. Vastapaino, Tampere, 2001.

Lehtinen -- Rannikko (toim.): Oikeudenmukaisuus ja ympäristö. Gaudeamus, Helsinki, 2003.

Porter--Brown--Chasek: Global Environmental Politics. Westview Press, Boulder,Co., 3rd ed., 2000 (tai uudempi).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu