x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YPATP1B Alueellinen yhteiskunta, kirjallisuus 5 op
Vastuutaho
Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen koulutusohjelma
Vastuuhenkilö
Tutkijaopettaja

Yleiskuvaus

Kurssin tarjoamaa kuvaa aluetutkimuksesta ja sen lähestymistavoista tuetaan luentoa täydentävällä kirjallisuudella.

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii lukemaan tieteellistä kirjallisuutta, omaksumaan tieteellisen tekstin keskeisiä sisältöjä ja pohdiskelemaan sen sisältöjä.

Sisältö

Kurssikirjallisuus esitellään luentojen yhteydessä. Opiskelija kuitenkin perehtyy kirjallisuuteen itsenäisesti ja laajentaa siten ymmärrystään alueellisista ajattelutavoista ja aluetutkimuksesta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Tenttivastauksia arvioidaan ensisijaisesti opitun sisällön osalta. Arvioinnissa kiinnitetään kuitenkin huomiota myös vastauksen osoittamaan kykyyn suhteuttaa kirjallisuus luentojen sisältöön.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Maisteriopintojen 1. vuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Häkli, Jouni: Meta Hodos – Johdatus ihmismaantieteeseen. Vastapaino, Tampere 1999.

Massey, Doreen: Samanaikainen tila. Vastapaino, Tampere 2008.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu