x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YPATP1A Alueellinen yhteiskunta, luento 2 op
Vastuutaho
Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen koulutusohjelma
Vastuuhenkilö
Aluetieteen professori

Yleiskuvaus

Kurssi johdattaa alueelliseen ajattelutapaan ja tilallisuuden tarkastelemiseen yhteiskuntakehityksen keskeisenä tekijänä. Opiskelija saa perustiedot alueellisen muutoksen ja alueellisen kehittämisen tutkimuksesta sekä alan avainkäsitteistä.

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija hahmottaa aluetutkimuksen suhteen muihin yhteiskuntatieteisiin ja tuntee alan peruskäsitteet sekä keskeiset tavat lähestyä yhteiskunnallisia kysymyksiä. Hän kykenee myös jäsentelemään yhteiskunnallisia ilmiöitä alan avainkäsitteiden kautta. Kurssin virittämän ’alueellisen mielikuvituksen’ avulla opiskelija kykenee omaksumaan alan teoreettista ainesta kumuloituvasti osana myöhempiä opintojaan.

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan aluetieteen historiaa, peruskäsitteitä ja näkökulmia. Alueelliseen ajattelutapaan johdatellaan tarkastelemalla paikallisia, kansallisia, eurooppalaisia ja globaaleja aluekehityksen kysymyksiä sekä aluejärjestelmien välisiä vuorovaikutussuhteita.

Toteutustavat

Luento toteutetaan osallistavana kontaktiopetuksena, josta vastaa aluetieteen professori sekä vierailevat luennoijat. Luennoilla harjaannutetaan alueellista mielikuvitusta pientehtävien avulla sekä virittelemällä keskustelua ajankohtaisista aiheista.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Maisteriopintojen 1. syksy

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu