x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KAJOS5C Paikkatietojärjestelmät 6 op
Vastuutaho
Kunta- ja aluejohtamisen koulutusohjelma

Osaamistavoitteet

Kurssi antaa perustiedot ja -taidot paikkatietojärjestelmistä ja niiden käytöstä. Opiskelija harjaantuu soveltamaan ja tulkitsemaan paikkatietoja osana yhteiskuntatieteellistä perus-, suunnittelu- ja arviointitutkimusta. Kurssi pyrkii kehittämään ajattelua, joka auttaa jäsentämään sijainnin ja yhteiskunnallisten ilmiöiden välisiä yhteyksiä sekä empiirisesti että teoreettisesti.

Sisältö

Kurssilla perehdytään paikkatietojärjestelmien perusteisiin ja ajankohtaisiin teemoihin sekä paikkatiedon keruuseen, hallintaan, analyysiin, visuaaliseen esittämiseen ja raportointiin. Opetus koostuu luennoista, mikro- ja maastoharjoituksista sekä paikkatietoaineistoihin perustuvan tutkimusprosessin läpiviemisestä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
2. vuoden syksy

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu