x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
LASKS070 Accounting, Corporate Responsibility and Sustainable Development 8 ECTS
Organised by
Accounting and Finance
Person in charge
Matias Laine
Preceding studies
Recommended:

General description

Opintojaksolla perehdytään laskentatoimen näkökulmasta talouselämän, yhteiskunnan ja luonnonympäristön välisten suhteiden problematiikkaan.

Learning outcomes

Pyrkimyksenä on antaa opiskelijalla kokonaiskäsitys talouselämää, yksittäisiä yrityksiä sekä laskentatoimea koskevien ympäristö- ja yhteiskunnallisten kysymysten monimuotoisesta kentästä. Tavoitteena on arvioida laskentatoimen ja yritysten raportoinnin roolia vastuullisessa liiketoiminnassa ja sen muotoutumisessa, sekä edelleen yritysten luonto- ja yhteiskuntasuhteissa laajemminkin.

Contents

Opintojaksolla käsitellään kestävään kehitykseen ja yritysvastuuseen liittyviä kysymyksiä, ympäristölaskentatoimen perusteita ja toteutustapoja, sekä yritysten ympäristö-, yhteiskuntavastuu- ja kestävän kehityksen raportointia. Yksittäisiä teemoja ovat muun muassa vastuullinen liiketoiminta, kestävä kehitys ja liike-elämä, laskentatoimen rooli ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvissä kysymyksissä, rahoitusmarkkinat ja eettinen sijoittaminen sekä kansainvälinen Global Reporting Initiative –raportointistandardisto.

Teaching language

Finnish

Modes of study

Evaluation and evaluation criteria

Numeric 1-5.
Arvioinnissa huomioidaan artikkeliseminaarien ja erillistehtävien suoritukset, opiskelijan yleinen aktiivisuus luennoilla ja seminaareissa, sekä kurssin päättävä essee.

Study materials

Luennoitsijan erikseen ilmoittamat tieteelliset artikkelit ja muu kirjallisuus.

Further information

Opintojakson järjestäminen ratkaistaan lukuvuosittain eikä sitä välttämättä luennoida joka vuosi.

Belongs to following study modules

School of Management
Voluntary Advanced Studies in Accounting (Accounting and Finance)
2011–2012
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
School of Management