x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LASKS050 Tutkimusprojekti 40 op
Vastuutaho
Yrityksen taloustiede, laskentatoimi
Vastuuhenkilö
Laskentatoimen professorit
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
180 op.
Edeltävät opinnot
Kandidaatin tutkinto ja lisäksi LASKS210 joko suoritettuna tai suoritus oltava meneillään silloin, kun tutkimusprojekti harjoitustöineen alkaa.

Osaamistavoitteet

Kehittää opiskelijan valmiuksia tutkimustyöhön ja yrityksen toiminnan tieteelliseen tarkasteluun.

Sisältö

Seminaari harjoitustöineen (6 op) ja tutkielma (34 op).
Koko seminaariryhmän yhteisissä seminaari-istunnoissa käsitellään jokaisen opiskelijan osalta vähintään kolme työvaihetta: 1) aiheanalyysi, 2)tutkimussuunnitelma ja 3) työn meneillään olevan vaiheen ja siihen liittyvien ongelmien esittely. Tutkimussuunnitelmaa käsiteltäessä yksi tai kaksi opiskelijaa toimivat opponentteina.

Vaadittavat opintosuoritukset

Seminaari 6 op ja tutkielma 34 op sekä kypsyysnäyte ja harjoitusaine.

Arviointi ja arviointiperusteet

Approbatur-laudatur.
Seminaari: hyväksytty/hylätty, tutkielma: approbatur-laudatur.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Pakolliset opintojaksot (Yrityksen taloustiede, laskentatoimi)
Johtamiskorkeakoulu
Pakolliset syventävät opinnot (Yrityksen taloustiede, laskentatoimi)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu