x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
LASKA100 Intermediate Course in Management Accounting 6 ECTS
Organised by
Accounting and Finance
Person in charge
Lehtori Eeva-Mari Ihantola
Preceding studies
Compulsory:

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää laskentatoimen roolin ja merkityksen talous- ja liiketoimintajohtamisen tukena sekä omaa valmiuksia tuottaa ja analysoida informaatiota päätöksenteon tueksi sekä valmiuksia kyseenalaistaa ja kehittää laskentajärjestelmiä.

Contents

Opintojaksolla käsitellään johdon laskentatoimen erityiskysymyksiä mm. seuraavilta aihealueilta: toimintojohtaminen, tunnuslukujohtaminen, kokonaisvaltaiset mittaristot, investointipäätöksenteko, budjetointi ja tulosyksikköorganisaation talousjohtaminen.

Teaching language

Finnish

Modes of study

Luennot, harjoitukset, vierailijaluennot erikseen ilmoitettavan aikataulun mukaan.

Evaluation

Numeric 1-5.

Study materials

1. Horgren – Bhimani – Foster – Datar: Management and Cost Accounting. Uusin painos. Prentice Hall. Luennoitsijan ilmoittamin osin.

2. Malmi – Peltola – Toivanen: Balanced scorecard, rakenna ja sovella tehokkaasti. Uusin painos. Jyväskylä.

3. Partanen: Talousviestintä johtamisen tukena. Jyväskylä, 2007.

4. Ståhle – Kyläheiko - Sandström - Virkkunen: Epävarmuus hallintaan - yrityksen uudistumiskyky ja vaihtoehdot. Jyväskylä, 2002. Luennoitsijan ilmoittamin osin.

5. Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali.

Luento- ja harjoitusmateriaalit jaetaan opiskelijoille Moodle-oppimisalustan kautta.

Belongs to following study modules

2011–2012
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
School of Management