x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LASKA040 Johdon laskentatoimen jatkokurssi 10 op
Vastuutaho
Yrityksen taloustiede, laskentatoimi
Vastuuhenkilö
Lehtori Timo Hyvönen
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Edeltävät opinnot oltava suoritettu hyvin tiedoin.

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla pyritään laajentamaan ja kehittämään valmiuksia johdon laskentatoimen sisällölliseen hallintaan ja hyväksikäyttöön analyysi- ja kommunikaatiovälineenä sekä päätöksenteon tukena.

Sisältö

Tarkastelun runkona ovat erilaisten laskentatilanteiden erittely ja johdon laskentatoimen nykyaikaiset menettelytavat (taulukkolaskentaohjelma).

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Horngren - Bhimani - Foster - Datar: Management and Cost Accounting, Prentice Hall, uusin painos. Luennoitsijan ilmoittamin osin.

2. Neilimo - Uusi-Rauva: Johdon laskentatoimi. Edita, uusin painos. Luennoitsijan ilmoittamin osin.

3. Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali.

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu