x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
LASKA040 Management Accounting 10 ECTS
Organised by
Accounting and Finance
Person in charge
Lehtori Timo Hyvönen
Preceding studies
Compulsory:
Edeltävät opinnot oltava suoritettu hyvin tiedoin.

Learning outcomes

Opintojaksolla pyritään laajentamaan ja kehittämään valmiuksia johdon laskentatoimen sisällölliseen hallintaan ja hyväksikäyttöön analyysi- ja kommunikaatiovälineenä
sekä päätöksenteon tukena.

Contents

Tarkastelun runkona ovat erilaisten laskentatilanteiden
erittely ja johdon laskentatoimen nykyaikaiset menettelytavat (taulukkolaskentaohjelma).

Teaching language

Finnish

Modes of study

Evaluation

Numeric 1-5.

Recommended year of study

1. year spring

Study materials

1. Horngren - Bhimani - Foster - Datar: Management and Cost Accounting, Prentice Hall, uusin painos. Luennoitsijan
ilmoittamin osin.

2. Neilimo - Uusi-Rauva: Johdon laskentatoimi. Edita, uusin painos (soveltuvin osin).

3. Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali.

 

Belongs to following study modules

2011–2012
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
School of Management