x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KTALA208 Julkistalous 3–5 op
Vastuutaho
Kansantaloustiede
Vastuuhenkilö
professori Matti Tuomala

Osaamistavoitteet

Ymmärtää, mikä on julkisen sektorin rooli voimavarojen kohdentamisessa ja uudelleenjaossa, ja miten taloustieteen välineistöä (etenkin mikrotalousteoriaa) voidaan käyttää tätä tarkastellessa.

Sisältö

Julkisten menojen teoria. Julkisen sektorin rahoitus (verotus).Kustannus-hyötyanalyysi. Taloudellinen eriarvoisuus, tuloerot ja köyhyys. Hyvinvointivaltion kehitysnäkymät.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Opintojakso voidaan suorittaa joko luentojen kertauskuulustelulla (5 op) tai kirjatentillä (3 op). Kirjallisuus on mainittu kohdassa Oppimateriaalit.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Tuomala: Julkistalous, uudistettu painos, 2009.
2. Rosen-Gayer: Public Finance, 8th edition, 2008.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Erikoiskurssit (Kansantaloustiede)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu