x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KTALA207 Kehitystalous 3–5 op
Vastuutaho
Kansantaloustiede

Osaamistavoitteet

Ymmärtää kehitysmaiden kohtaamia ongelmia kasvussa ja kehityksessä.

Sisältö

Kasvu ja kehitys kehitysmaissa. Taloudellisen kasvun teoriat. Kehitysapu. Kansainvälisen kaupan vaikutus kehitysmaihin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 30 t 0 t

Mahdolliset luennot järjestetään yhteistyössä Helsingin kauppakorkeakoulun kanssa. Katso tarkemmin kunkin lukuvuoden opetusohjelma.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Opintojakso suoritetaan joko luentokurssin kertauskuulustelulla (5 op) tai kirjatenttinä (3 op).
Kirja on mainittu kohdassa Opintomateriaalit.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Ray: Development Economics. Princeton University Press 1998.
2. Todaro-Smith: Economic Development, 8th Edition. Addison Wesley 2003.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Erikoiskurssit (Kansantaloustiede)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu