x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KTALA205 Ympäristötalous 3–5 op

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on antaa perusteellinen selvitys ympäristötalouden peruskäsitteistä ja lähestymistavoista, kattaen sekä ympäristötaloustieteen että luonnonvarataloustieteen ongelmat. Tavoitteena on myös opettaa ympäristön käyttöön liittyvien ongelmien mallittamista ja analysointia.

Sisältö

Kestävän kehityksen käsitteet, ympäristön saastumisen mallittamisen kontrollikeinot, instrumentit, ulkoisvaikutusten teoria. Projektien arviointi sekä uusiutuvien ja uusiutumattomien luonnonvarojen optimikäytön mallittaminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 30 t 0 t

Mahdolliset luennot.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritetaan joko luentokurssin kertauskuulustelulla (5 op) tai kirjatenttinä (3 op). Kirja on mainittu kohdassa Oppimateriaalit.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Perman-Ma-McGilvray-Common: Natural Resource and Environmental Economics, 3rd edition. Financial Times/Prentice Hall 2003 (sovittavin osin).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Erikoiskurssit (Kansantaloustiede)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu