x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUTAA1 Kunnallistalouden kirjanpito 6 op
Vastuutaho
Kunnallistalous
Vastuuhenkilö
Kunnallistalouden professori ja tuntiopettaja
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Kunnallisalan pakolliset sivuaineopinnot ja yrityksen kirjanpidon perusteet (LASKP010)

Yleiskuvaus

Pääaineopiskelijoille pakollinen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Antaa perustiedot kuntien ja kuntayhtymien kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä sekä antaa valmiuksia kirjanpidon tuottaman informaation hyväksikäyttöön.

Sisältö

- kunnan ja kuntayhtymän kirjanpidon lähtökohdat
- juoksevan kirjanpidon ja tilinpäätöksen kirjauksia
- tilinpäätöksen sisältö
- talousarvion ja kirjanpidon yhteydet
- liiketoiminnan eriyttäminen
- konsernitilinpäätöksen periaatteet

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 36 t 0 t
Harjoitukset

Luentoihin sisältyy pakolliset harjoitukset.

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallisessa kuulustelussa on sekä essee- että harjoitusosa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kirjallinen tentti arvioidaan asteikolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Leppänen, Pasi (2001). Kunnan ja kuntayhtymän kirjanpito ja tilinpäätös. Helsinki: Oy Audiator Ab.

2. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeet.

3. Muuta aineistoa opettajan osoituksen mukaan.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Kunnallistalouden opinnot (Kunnallistalous)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu