x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILAA2 Kirjanpito valtion ulkoisen laskentatoimen osana 6 op
Vastuutaho
Finanssihallinto ja julk.yhteisöjen laskentatoimi
Vastuuhenkilö
Julkisyhteisöjen laskentatoimen professori ja tuntiopettaja
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Jakson menestyksellinen suorittaminen edellyttää lisäksi opintojaksojen LASKP010 ja LASKP070 tietojen hallintaa

Osaamistavoitteet

Perehdyttää ensisijaisesti julkisen sektorin rahoittajia, veronmaksajia ja heidän edustajiaan ja muita rahoittajia palvelevaan laskentatoimeen.

Sisältö

1. Julkisen toimintayksikön rahoitus ja budjetointimallit
2. Kirjanpito talouden rekisteröintijärjestelmänä
3. Tuloslaskelmat ja niiden tulkinta
4. Maksuliike

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Luennot ja niihin liittyvät harjoitukset sekä mahdolliset mikroharjoitukset, yhteensä n. 40 h

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallinen kuulustelu, jossa on erilliset essee- ja harjoitusosat

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

Kirjallisuus:

1. Meklin & Nummikoski: Valtion kirjanpidon harjoituksia. Tampere 2001 tai uudempi painos.

2. Valtiokonttori. Valtion kirjanpidon käsikirja. (Luettavissa valtiokonttorin kotisivuilta osoitteesta: http://www.valtiokont­tori.fi/public/default.aspx?nodeid=20322).

3. Seuraavat säädökset ja ohjeet:

- Laki ja asetus valtion talousarviosta

- Parempaan tilivelvollisuuteen - valtion tilinpäätösuudistuksen periaatteet. Työryhmämuistio (http://www. vm.fi/resource/fi/33852.pdf)

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Aineopinnot (Finanssihallinto ja julk.yhteisöjen laskentatoimi)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu