x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRRUAM3 Pohjoismaiden yhteiskuntaolot ja kulttuurit 3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa yleiskuvan pohjoismaisista yhteiskunta- ja kulttuuri-instituutioista sekä ilmiöistä.

Sisältö

Pohjoismaiden yhteiskunnat ja kulttuurit vertailevasta näkökulmasta

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Arviointi perustuu luento-/oppimispäiväkirjaan tai harjoitustyöhön.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Swahn, Jan-Öjvind, 2000: Folk i fest - traditioner i Norden. Föreningen Nordens Årsbok.; Gustafsson, Harald, 1997: Nordens historia. En europeisk region under 1200 år. Lund: Studentlitteratur.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö