x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RANSP2 Ranskan yhteiskunta I 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot Ranskan historiasta, maantieteestä ja yhteiskunnasta.

Sisältö

Ranskan historia toiseen maailmansotaan saakka, poliittinen järjestelmä, yhteiskunnalliset instituutiot.

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Luentosarja tai seminaariluonteinen intensiivikurssi, historiaa ja kulttuuritaustaa käsittelevien tekstien lukeminen ja niiden pohjalta harjoitustyön/töiden tekeminen. Kirjallinen kuulustelu, esseetehtäviä ja/tai ryhmätyö.
Kirjatenttivaihtoehto.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Esseiden ja/tai tentin perusteella.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

J. Carpentier & F. Lebrun, Histoire de France.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Pakolliset opinnot (Ranskan kieli)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö