x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HISOP2 Antiikki ja keskiaika 5 op

Yleiskuvaus

Eurooppalaiseen kulttuuriperintöön keskittyvä opintojakso, joka kattaa historian aina uuden ajan alkuun saakka.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää pitkien jatkumoiden ja murroskohtien vaihtelun sekä aikakausijaottelujen problemaattisuuden ja aikakauteen liittyvien historiakäsitysten muuttuvuuden, sekä tutustuu antiikin ja keskiajantutkimuksen keskeisiin tutkimuskysymyksiin.

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan temaattisesti antiikin maailman muotoutumista ja muuntumista sekä keskiaikaisen Euroopan syntyä ja historiallista kehitystä renessanssin alkuun asti. Kurssi keskittyy eurooppalaiseen traditioon ja identiteettiin, mutta kurssilla esitetään lyhyt katsaus antiikkia edeltäneisiin sivilisaatioihin ja niiden suhteesta antiikiin eurooppalaiseen traditioon.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kurssi pyritään opettamaan jokaisena lukuvuonna

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luento- ja harjoituskurssin voi korvata seuraavalla kirjallisuudella:

Winks, Robin & Mattern-Parkes, Susan, The Ancient Mediterranean World from the Stone Age to AD 600 (2004)

Ward-Perkins, Bryan, The Fall of Rome and the End of Civilization (2005 tai uudempi painos)

Bartlett, Robert, The Making of Europe. Conquest, Colonization and Cultural Changes 950-1350 (1994 tai uudempi painos)

Voidaan tenttiä myös painetussa opinto-oppaassa olevien aiempien vaatimusten mukaan:

Braudel, Fernand, The Mediterranean in the Ancient World (1994 tai uudempi painos)

Ward-Perkins, Bryan, The Fall of Rome and the End of Civilization (2005 tai uudempi painos)

Bartlett, Robert, The Making of Europe. Conquest, Colonization and Cultural Changes 950-1350 (1994 tai uudempi painos)

Lisätietoja

Kurssin suorittaminen edellyttää, että opiskelija tuntee aikakauden tapahtumahistorian. Tapahtumahistorian perusasioita ei kerrata luennoilla vaan niiden tuntemus on hankittava viimeistään kurssin aikana esim. lukemalla
Kishlansky, Mark & Geary, Patrick & O’Brien, Patricia, The Unfinished Legacy. A Brief History of Western Civilization (Harper Collins 1993), s. 1-387 (tai uudempi painos, myös nimellä ”The Civilizations in the West”)
JA/TAI
Kinder, H & Hilgemann, W. (toim.), The Penguin atlas of world history (1978 tai 1985), vol. 1, 1-229. (Suomeksi Gummerus 2009)

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö