x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VALTS6 PRO GRADU -TUTKIELMA 40 op

Osaamistavoitteet

Tutkielman kirjoitettuaan opiskelija hallitsee valitsemansa erikoistumisalueen ja hänellä on valmiudet tieteellisten tutkimusmenetelmien käyttöön sekä tieteelliseen ilmaisuun.

Sisältö

Opiskelijan itsenäiseen aihevalintaan perustuva tutkielma, jonka etenemisestä hänen on raportoitava työtä ohjaavalle professorille.

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallinen tutkielma ja siihen liittyvä kypsyysnäyte, josta tarkastetaan ainoastaan sisältö, jos kieliasu on tarkastettu kandidaatin tutkielman yhteydessä.

Arviointi

Approbatur-laudatur.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Syventävät opinnot (Valtio-oppi)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu